สาวๆ Sweat16! จะมี Mini Live และ Interview ในงาน MARUYA #21 ในช่วงเวลา 16.00 – 17.30 น. โดยจะมีการรวบรวมคำถาม จากเพื่อนๆ เพื่อนำมาถามน้องๆ ในช่วง Interview

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *