Sweat16! พร้อมแจกความสดใสให้กับทุกคนในงาน Pocari Sweat Day “Lose to Live” ณ ลาน Parc Paragon ในวันที่ 6 มี.ค. นี้

พบกับ โพคารี่สเวท โฉมใหม่ และการเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ อีกทั้งกิจกรรมมากมายภายในงานตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป และชมการแสดงจากพวกเรา Sweat16! เวลา 17.45 น. มากันเยอะๆนะคะ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *